Do konferencji pozostało:

   

VI KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
POWIKŁANIA W CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ENDOWASKULARNEJ

 
Pierwsze dwie dekady 21. wieku to niezwykle dynamiczny rozwój nowych, nowatorskich metod leczenia chorób układu naczyniowego. Nowe techniki, nowe technologie, nowe metody leczenia farmakologicznego i postępowania okołooperacyjnego pozwoliły ratować chorych nawet w niezwykle trudnych i skomplikowanych sytuacjach, jednak nie były wolne od powikłań. Taka jest cena postępu. Pandemia Sars-Cov2 gwałtownie zmieniła sytuacje naszych pacjentów i nas ale również w tej niezwykle trudnej sytuacji i braku możliwości bezpośrednich kontaktów oraz utrudnionego dostępu do sal zabiegowych, musimy myśleć o konieczności dbania o rozwój nauki i możliwość wymiany doświadczeń.

Dlatego niezwykle serdecznie pragniemy zaprosić lekarzy różnych specjalności zajmujących się chorobami naczyniowymi jak również rezydentów i pielęgniarki do aktywnego udziału w VI konferencji „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej”. Oczywiście równie serdecznie zapraszamy producentów sprzętu medycznego i firm farmaceutycznych, bez których nie ma postępu w medycynie.

Będzie możliwość zaprezentowania nowości i wyników dotychczasowych doświadczeń w leczeniu chorób naczyniowych. Powikłania są i będą atrybutem postępu, ale wymiana doświadczeń pozwala na zmniejszenie ryzyka w tych niezwykle trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach.

Konferencja odbędzie się w dniach 11, 12 marca 2022, natomiast forma spotkania pozostaje cały czas do ustalenia w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Wkrótce prześlemy Państwu szczegółowe informacje ale już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. med. Walerian Staszkiewicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr med. Włodzimierz Hendiger


2
dni
40
wystąpień
90
mówców


PartnerzyPatronat Medialny