PATRONATY             

 

PATRONAT MEDIALNY

 
         


         


         


        

  
        


        

Z racji ogromnego zainteresowania udziałem w konferencji limit miejsc został wykorzystany.

Szanowni Państwo, informujemy, że uczestnicy konferencji, na hasło "NACZYNIÓWKA" otrzymają preferencyjną stawkę za parking 5 zł/h.

 


Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej

Szanowni Państwo,

Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w IV Konferencji „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej” w dniach 9-11 marca 2017 roku w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, więc serdecznie zapraszamy lekarzy różnych
specjalności zajmujących się leczeniem chorób układu naczyniowego.

W społeczeństwach europejskich obserwujemy stały wzrost liczby pacjentów z chorobami naczyń wymagających interwencji zabiegowych. Są to procedury ratujące przed kalectwem, a w wielu sytuacjach ratujące życie. Nowe rozwiązania techniczne, nowe opcje terapeutyczne często wykraczają poza przyjęte zalecenia czy rekomendacje, ale nadal część powikłań, wtórnych interwencji zabiegowych jest duża, a odległe wyniki leczenia zabiegowego są niezadawalające.
Postęp w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej dokonuje się zarówno poprzez badania wieloośrodkowe
jak również poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu najtrudniejszych sytuacji klinicznych.

Zachęcamy do przygotowania i przedstawienia własnych interesujących doświadczeń klinicznych.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie ważnym i ciekawym spotkaniem dla lekarzy wielu specjalności tworzących „medycynę naczyniową”.Prof. zw. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz                    Dr n. med. Włodzimierz Hendiger
                                  
                                                                                                     

SREBRNY SPONSOR:

 
                                                                                                                                           


 

           SPONSOR WSPIERAJĄCY:

                                                                              

    
                                                

   


WYSTAWCY: