Komitet Naukowy

 
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. med. Walerian Staszkiewicz