PATRONATY             

 

PATRONAT MEDIALNY

 
         


         


         


        

  
        


        

9 marca - Dzień I

  1000  Początek rejestracji
1215 Lunch
  1315 Początek konferencji
  1330 - 1530

SESJA I

Zabiegi wewnątrznaczyniowe na układzie żylnym, nowe technologie i metody endowaskularne, różne zabiegi.

Moderatorzy:
Radosław Pietura
Wacław Kuczmik
Zbigniew Rybak

Podsumowanie:
Tomasz Urbanek
  1330 - 1400 Wykład:

Dobór sprzętu endowaskularnego do zabiegu. Jak interpretować badania obrazowe i czynniki ryzyka?

Marek Krzanowski 
  1400 - 1530
Prezentacje przypadków:

1. Migracja stentu w prawej żyle ramienno-głowowej podczas implantacji cewnika dializacyjnego.

Prezentujący: Radosław Pietura (Lublin)
Autor: Radosław Pietura                                                                        

2. Landing zone - problemy podczas stentowania żył głębokich.                                    

Prezentujący: Jan Jakub Kęsik​ (Lublin)
Autorzy: Jan Jakub Kęsik, Marek Chrapko, Radosław Pietura, Tomasz Zubilewicz

3. Wewnątrznaczyniowa rekanalizacja pozakrzepowej niedrożności żylnej w odcinku biodrowo-udowym powikłana nawracającą restenozą światła zaimplantowanych stentów.

Prezentujący: Rafał Maciąg (Warszawa)
Autorzy: Rafał Maciąg, Mirosław Dziekiewicz, Tomasz Ostrowski, Marek Maruszyński, Zbigniew Gałązka, Olgierd Rowiński

4. Termin przydatności sprzętu wewnątrznaczyniowego - przybliżony czy restrykcyjny.

Prezentujący: Radosław Pietura (Lublin)
Autor: Radosław Pietura

5. Poszerzenie ujścia odpiszczelowo-udowego jako powikłanie laserowej ablacji żyły odpiszczelowej.

Prezentujący: Adam Zieliński (Warszawa)
Autorzy: Adam Zieliński, Paweł Świercz

6. Jatrogenna niedrożność żyły udowej - skutki odległe.

Prezentujący: Krzysztof Madej (Warszawa)
Autorzy: Krzysztof Madej, Katarzyna Grygiel, Katarzyna Jama, Sławomir Nazarewski
   1530 - 1600 Przerwa kawowa
  1600 - 1630

Uroczyste otwarcie konferencji

  1630 - 1700 Wykład honorowy:

Leczenie zwężeń tętnic szyjnych wczoraj, dziś i jutro.

Prof. Walerian Staszkiewicz
  1700 - 1830

SESJA II

Zabiegi na tętnicach odchodzących od łuku aorty: szyjnych i kończyn górnych.

Moderatorzy:
Sławomir Nazarewski
Tomasz Jargiełło
Piotr Szopiński

Podsumowanie:
Piotr Gutowski
  1700 - 1830 Prezentacja przypadków

1. Postępowanie w przypadkach poważnych powikłań jatrogennych przy zabiegach stentowania tętnic szyjnych.

Prezentujący: Tomasz Jargiełło (Lublin)
Autorzy: Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski, Michał Sojka, Witold Żywicki, Michał Górnik, Andrzej Borkowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

2. Duży krwiak śródmózgowy jako ciężkie powikłanie implantacji stentu do tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Prezentujący: Agnieszka Ziomek (Wrocław)
Autorzy: Agnieszka Ziomek, Michał Leśniak, Maciej Malinowski, Wiktor Pawłowski, Tadeusz Dorobisz, Dariusz Janczak

3. Śródoperacyjny zakrzep stentu z mikrosiatką implantowanego z powodu zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Prezentujący: Jacek Michalak (Warszawa)
Autorzy: Jacek Michalak, Eliza Pleban, Piotr Szopiński

4. Chirurgiczne usunięcie ciała obcego po zabiegu wewnątrznaczyniowym w odcinku wewnątrzczaszkowym tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej.

Prezentujący: Damian Ziaja (Katowice)
Autorzy: Damian Ziaja, Krzysztof Ziaja, Magdalena Biernacka

5. Oderwanie wewnątrzklatkowego odcinka tętnicy szyjnej wspólnej lewej.

Prezentujący: Arkadiusz Kazimierczak (Szczecin)
Autorzy: Arkadiusz Kazimierczak, Paweł Szumiłowicz, Piotr Gutowski, Anita Rybicka, Paweł Rynio

6. Krwawienie śródczaszkowe u 68-letniej kobiety, podczas udrożnienia prawej tętnicy szyjnej, w przebiegu dużych wahań ciśnienia tętniczego w okresie okołooperacyjnym.

Prezentujący: Katarzyna Koncewicz (Wrocław)
Autorzy: Katarzyna Koncewicz, Wojciech Iwanowski, Wojciech Witkiewicz
 
  1830

Open reception - cocktail

10 Marca - Dzień II

  0800 - 0840

SESJA ŚNIADANIOWA

Wybrane zagadnienia postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim:

Dabigatran - prosta i bezpieczna terapia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Michał Stanisic
 
Wykład sponsorowany firmy Alfa Wassermann:

Leczenie przeciwkrzepliwe po epizodzie DVT - i co dalej? Aktualne poglądy dotyczące wydłużonej prewencji wtórnej.

Grzegorz Madycki
  0840 - 0850 Przerwa kawowa
  0850 - 1035

SESJA III

Tętniaki łuku aorty, aorty piersiowej i piersiowo-brzusznej.

Moderatorzy:
Marek Maruszyński
Olgierd Rowiński
Walerian Staszkiewicz

Podsumowanie:
Jacek Szmidt
  0850 - 1035 Prezentacja przypadków

1. "Przypadkowy" pełny "debranching" łuku aorty.

Prezentujący: Arkadiusz Kazimierczak (Szczecin)
Autorzy: Arkadiusz Kazimierczak, Rabih Samad, Halina Szumiłowicz, Piotr Gutowski,
Anita Rybicka, Sebastian Kazimierczak, Paweł Rynio

2. Zastosowanie nowej techniki laserowej "Fenestration in situ" w leczeniu powikłania podczas implantacji stentgraftu TBrach.

Prezentujący: Marek Majewski (Francja)
Autor: Marek Majewski

3. Dwuczasowe pęknięcie aorty piersiowej i nie tylko...

Prezentujący: Mirosław Dziekiewicz (Warszawa)
Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, Andrzej Nykaza, Marek Maruszyński

4. Nietypowa historia pewnego rozwarstwienia.

Prezentujący: Tomasz Synowiec (Poznań)
Autorzy: Tomasz Synowiec, Marcin Warot, Maciej Micker, Patryk Szwarckof,
Paweł Chęciński

5. Nietypowy dostęp naczyniowy wykonany celem implantacji stentgraftu piersiowego.

Prezentujący: Paweł Chęciński (Poznań)
Autorzy: Paweł Chęciński, Tomasz Synowiec, Marcin Warot, Maciej Micker,
Patryk Szwarckof

6. Powikłania w trakcie wszczepiania stentgraftu do aorty piersiowej.

Prezentujący: Adam Uryniak (Rzeszów)
Autor: Adam Uryniak

7. Wybrane przypadki powikłań po implantacji stentgraftów do tętniaków aorty piersiowej.

Prezentujący: Tomasz Jargiełło (Lublin)
Autorzy: Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Andrzej Wolski, Michał Sojka, Radosław Krupiński, Krzysztof Pyra, Andrzej Borkowski
1035 - 1100 Przerwa kawowa
  1100 - 1230

SESJA IV

Zabiegi w krytycznym niedokrwieniu kończyn.

Moderatorzy:
Aleksander Falkowski
Zbigniew Krasiński 
Mirosław Dziekiewicz

Podsumowanie:
Jacek Wroński
  1100 - 1230 Prezentacja przypadków

1. Niebezpieczny prowadnik Terumo.

Prezentujący: Mirosław Dziekiewicz (Warszawa)
Autor: Mirosław Dziekiewicz

2. Przypadek ostrej niewydolności nerek jako powikłanie po leczeniu trombolitycznym farmako-mechanicznym ostrego niedokrwienia kończyny dolnej za pomocą systemu AngioJet.

Prezentujący: Paweł Brazis (Bydgoszcz)
Autorzy: Paweł Brazis, Przemysła Stężała, Paweł Wierzchowski, Arkadiusz Jawień

3. Zwężenie tętnicy krezkowej górnej i zespół Lerche'a - dwa grzyby w jednym barszczu.

Prezentujący: Radosław Pietura (Lublin)
Autor: Radosław Pietura

4. Ostre niedokrwienie kończyny podczas udrożnienia i stentowania tętnicy biodrowej zewnętrznej.

Prezentujący: Joanna Wiśniewska (Bydgoszcz)
Autorzy: Joanna Wiśniewska, Jacek Budzyński, Karol Suppan

5. Powikłania leczenia tętniaka aorty brzusznej metodą fenestrowanego stentgraftu.

Prezentujący: Piotr Zydlewski (Warszawa)
Autorzy: Piotr Zydlewski, Piotr Myrcha, Piotr Ciostek

6. Podostre niedokrwienie prawej kończyny dolnej - powikłanie po stentowaniu CIA i założeniu zamykacza Angioseal.

Prezentujący: Artur Milnerowicz (Wrocław)
Autorzy: Artur Milnerowicz, Aleksandra Milnerowicz, Jerzy Garcarek
1230 - 1330 Lunch
  1330 - 1510

SESJA V

Tętniaki aorty brzusznej, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych. (1)

Moderatorzy:
Arkadiusz Jawień
Dariusz Janczak
Piotr Kasprzak

Podsumowanie:
Ryszard Staniszewski
  1330 - 1510 Prezentacja przypadków

1. Leczenie wewnątrznaczyniowe endotensji po implantacji stentgraftu brzusznego powikłane pęknięciem aorty.

Prezentujący: Jacek Kurnicki (Warszawa)
Autorzy: Jacek Kurnicki, Rafał Maciąg, Olgierd Rowiński, Zbigniew Gałązka

2. Powikłania wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków trzewnych i nerkowych.

Prezentujący: Michał Sojka (Lublin)
Autorzy: Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski, Janusz Ślepko, Michał Górnik, Paweł Bernat, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

3. Migracja stentgraftu z tętniaka tętnicy trzustkowo-dwustaniczej do dwunastnicy.

Prezentujący: Jacek Wojciechowski (Gdańsk)
Autorzy: Jacek Wojciechowski, Łukasz Znaniecki, Piotr Gumiela, Iwona Skwierz

4. Eksplantacje stentgraftów z przyczyn hemodynamicznych - prezentacja przypadków. Czy to o jeden most za daleko?

Prezentujący: Andrzej Wojtak  (Lublin)
Autorzy: Andrzej Wojtak, Piotr Terlecki, Marcin Feldo, Wacław Karakuła, Jan Jakub Kęsik, Tomasz Zubilewicz

5. Wczesne powikłanie w postaci przecieku typu IIIa po zabiegu naprawczym przecieku typu Ib u chorego po implantacji stentgraftu do aorty brzusznej i tętnic biodrowych.

Prezentujący: Rajmund Ratman (Bytom)
Autorzy: Rajmund Ratman, Janusz Kuśmierz, Sławomir Wojczyk, Rafał Boczej,
Tomasz Ruciński

6. Próba uszczelnienia przecieku IA metodą kominową tętniaka zaopatrzonego metodą EVAS - brak kompatybilności systemów.

Prezentujący: Włodzimierz Hendiger (Warszawa)
Autorzy: Włodzimierz Hendiger, Piotr Słowiński, Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz

7. Pęknięty tętniak po EVAS (film).

Prezentujący: Piotr Kasprzak (Regensburg, Niemcy)
  1510 - 1530 Wykład:

Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe, a zaburzenia w układzie hemostazy.

Piotr Pruszczyk
1530 - 1600 Przerwa kawowa
  1600 - 1730

SESJA VI

Tętniaki aorty brzusznej, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych. (2)

Moderatorzy:
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Zbigniew Gałązka
Krzysztof Ziaja

Podsumowanie:
Paweł Chęciński
  1600 - 1730 Prezentacja przypadków

1. Leczenie późnych powikłań stentgraftów w tętniakach brzusznych.

Prezentujący: Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin)
Autorzy: Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski,
Krzysztof Pyra, Radosław Krupiński, Michał Sojka, Witold Żywicki

2. Implantacja rozgałęzionego stentgraftu typu T-branch powikłana przeciekiem typu III do worka tętniaka z powodu braku możliwości wprowadzenia stentu krytego do lewej t. nerkowej.

Prezentujący: Rafał Maciąg (Warszawa)
Autorzy: Rafał Maciąg, Tomasz Jakimowicz, Sławomir Nazarewski, Olgierd Rowiński

3. Utrata t. nerkowej w trakcie zaopatrzenia okołonerkowego tętniaka aorty brzusznej.

Prezentujący: Jarosław Miszczuk (Kielce)
Autorzy: Jarosław Miszczuk, Andrzej Witczak

4. Ostra, przednerkowa niewydolność nerek po zabiegu EVAR leczona metodą otwartą.

Prezentujący: Maciej Malinowski (Wrocław)
Autorzy: Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski, Tadeusz Dorobisz, Piotr Jastrzębski, Dariusz Janczak

5. Tętniak pęka tylko raz?

Prezentujący: Grzegorz Halena (Gdańsk)
Autorzy: Grzegorz Halena, Michał Zdunek

6. Pęknięcie aorty brzusznej zaopatrzone stentgraftem i techniką kominową.

Prezentujący: Piotr Andziak (Warszawa)
Autorzy: Piotr Andziak, Mirosław Nowicki, Krzysztof Bojakowski, Katarzyna Sklinda
  1730 - 1800 Wykład:

Stenty z lekiem - produkty, wyniki, analizy. Stan na 2017 rok. 

Aleksander Falkowski
  1930

Kolacja

11 Marca - Dzień III

  0900 - 1045

SESJA VII

Zabiegi na naczyniach obwodowych.

Moderatorzy:
Jerzy Garcarek
Rafał Niżankowski
Andrzej Dorobisz

Podsumowanie:
Piotr Andziak
  0900 - 1045 Prezentacja przypadków


1. Przypadek chorej po tonsillektomii z krwotokiem z urwanej tętnicy twarzowej.

Prezentujący: Jerzy Garcarek (Wrocław)
Autorzy: Jerzy Garcarek, Marcin Miś, Tomasz Zatoński, Michał Wolańczyk

2. Migracja endograftu u chorego po endowaskularnym zaopatrzeniu tętniaka zapalnego tętnicy podkolanowej w przebiegu zakażenia pałeczką Salmonella spp. z gr C1.

Prezentujący: Piotr Słowiński (Warszawa)
Autorzy: Piotr Słowiński, Walerian Staszkiewicz, Jan Wawszczak, Grzegorz Madycki, Włodzimierz Hendiger

3. Przypadek chirurgicznego leczenia tętniaka rzekomego tętnicy podobojczykowej po punkcji żyły podobojczykowej.

Prezentujący: Konstanty Łoński (Winnica, Ukraina)
Autorzy: Konstanty Łoński, Oleg Skupyj, Vasyl Shaprynski

4. 62-letni pacjent, u którego ciąg powikłań po wszczepieniu stentgraftu w miejsce tętniaka aorty brzusznej, doprowadził ostatecznie do konieczności amputacji obu kończyn dolnych.

Prezentujacy: Michał Leśniak (Wrocław)
Autorzy: Michał Leśniak, Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz, Wiktor Pawłowski, Agnieszka Ziomek, Dariusz Janczak

5. Zaopatrzenie pękniętego stentu w tętnicy udowej powierzchownej.

Prezentujący: Jan Świercz (Ostrołęka)
Autorzy: Jan Świercz, Grzegorz Dziwiszek, Dariusz Świtaj, Zbigniew Brzostek,
Andrzej Jabłoński, Michał Olszewski

6. Czy angioplastyka LSA zawsze jest prosta?

Prezentujący: Przemysław Nowakowski (Chrzanów)
Autor: Przemysław Nowakowski

7. Zespół górnego otworu klatki piersiowej przyczyną złamania stentu w żyle podobojczykowej.

Prezentujący: Paweł Wierzchowski (Bydgoszcz)
Autorzy: Paweł Wierzchowski, Paweł Brazis, Arkadiusz Jawień
  1045 - 1115 Wykład:

Powikłania pokontrastowe - zapobieganie i leczenie.

Dorota Daniewska
1115 - 1145 Przerwa kawowa
  1145 - 1345

SESJA VIII

Zabiegi hybrydowe, operacje klasyczne, urazy, tętniaki zespoleniowe.

Moderatorzy:
Grzegorz Oszkinis
Łukasz Dzieciuchowicz
Grzegorz Madycki

Podsumowanie:
Tomasz Zubilewicz
  1145 - 1345 Prezentacja przypadków

1. Rozległe krwiaki, czynny tętniak rzekomy oraz masywna przetoka tętnicza-żylna u chorego po endowaskularnej ablacji mięśnia sercowego z dostępu wewnątrznaczyniowego.

Prezentujący: Grzegorz Madycki (Warszawa)
Autorzy: Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz

2. Uszkodzenie tętnicy szyjnej zewnętrznej w czasie stentowania tętnic szyjnych - sposoby postępowania.

Prezentujący: Piotr Myrcha (Warszawa)
Autorzy: Piotr Myrcha, Piotr Zydlewski, Witold Woźniak, Tomasz Miłek, Piotr Ciostek

3. Powikłania po leczeniu hybrydowym zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej u chorego z prawostronnym łukiem aorty.

Prezentujący: Tomasz Ostrowski (Warszawa)
Autorzy: Tomasz Ostrowski, Małgorzata Szostek, Waldemar Macioch, Zbigniew Gałązka

4. Pourazowe uszkodzenie tętnicy podobojczykowej lewej leczone metodą endowaskularną powikłane wczesną jatrogenną niedrożnością.

Prezentujący: Piotr Gembal (Mielec)
Autorzy: Piotr Gembal, Krzysztof Milik, Marek Wilczyński

5. Wewnątrznaczyniowa rekanalizacja żylnej niedrożności odcinka biodrowo-udowego powikłana pęknięciem i rozfragmentowaniem balonu do angioplastyki.

Prezentujący: Rafał Maciąg (Warszawa)
Autorzy: Rafał Maciąg, Jerzy Leszczyński, Zbigniew Gałązka, Olgierd Rowiński

6. Pierwotnie zainfekowany pęknięty tętniak aorty brzusznej - postępowanie z chorym.

Prezentujący: Artur Milnerowicz (Wrocław)
Autorzy: Artur Milnerowicz, Aleksandra Milnerowicz, Piotr Barć

7. Migracja stentu z prawej tętnicy biodrowej wspólnej do rozwidlenia tętnic biodrowych. Stan po plastyce balonowej z implantacją stentów do prawych tętnic biodrowych.

Prezentujący: Andrzej Nykaza (Warszawa)
Autorzy: Andrzej Nykaza, Jakub Włodarski, Sławomir Kowalski, Tomasz Orłowski, Mirosław Dziekiewicz

8. Trombektomia mechaniczna po powikłanej zatorowością obwodową endarterektomii szyjnej.

Prezentujący: Michał Sojka (Lublin)
Autorzy: Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Witold Żywicki, Andrzej Wolski, Krzysztof Pyra, Janusz Ślepko, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
  1345 - 1415

Zakończenie konferencji. Podsumowanie obrad.

1415 Lunch


 
                                                                                                     

SREBRNY SPONSOR:

 
                                                                                                                                           


 

           SPONSOR WSPIERAJĄCY:

                                                                              

    
                                                

   


WYSTAWCY: