PATRONATY             

 

PATRONAT MEDIALNY

 
         


         


         


        

  
        


        
RAMOWY PROGRAM:

9 marca 2017 – czwartek
           
            10:00 – Początek rejestracji
            13:15 – Otwarcie konferencji
            13:30 – 18:30 Sesje naukowe oraz wykłady eksperckie
   
10 marca 2017 – piątek
           
            08:00 – 18:00 Sesje naukowe oraz wykłady eksperckie
            19:30 – Wolny panel dyskusyjny połączony z kolacją.
 
11 marca 2017 - sobota
 
            9:00 – 13:45 Sesje naukowe oraz wykłady eksperckie
           13:45 – 14:15 Zakończenie konferencji. Podsumowanie obrad.
 
Sesje główne– tematy wiodące:

 
1.Zabiegi na tętnicach odchodzących od łuku aorty: szyjnych i kończyn górnych.
2.Tętniaki łuku aorty, aorty piersiowej i piersiowo-brzuszne.
3.Tętniaki aorty brzusznej, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych.
4.Zabiegi na tętnicach obwodowych.
5.Zabiegi hybrydowe, operacje klasyczne i urazy.
6.Zabiegi w krytycznym niedokrwieniu kończyn.
7.Urazy jatrogenne.
8.Nowe technologie zabiegowe i metody endowaskularne.
9.Zabiegi na układzie żylnym, urazy żył, malformacje naczyniowe.
10.Dostępy naczyniowe.
 
Wykłady eksperckie :
1.Powikłania pokontrastowe – zapobieganie i leczenie.
2.Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe a zaburzenia w układzie hemostazy.
3.Dobór sprzętu endowaskularnego do zabiegu. Jak interpretować badania obrazowe i czynniki ryzyka.
4.Zabiegi na tętnicach szyjnych – czy zaszła zmiana ?
 
                                                                                                     

SREBRNY SPONSOR:

 
                                                                                                                                           


 

           SPONSOR WSPIERAJĄCY:

                                                                              

    
                                                

   


WYSTAWCY: