7 marca 2019 – czwartek
           
            10:00 – Początek rejestracji
            14:45 – Otwarcie konferencji
            15:00 - 17:00 - Sesja I - Zabiegi na tętnicach odchodzących od łuku aorty: szyjnych i kończyn górnych
            17:30 - 19:00 - Sesja II - Zabiegi wewnątrznaczyniowe na układzie żylnym, nowe technologie i metody
                                                  endowaskularne, różne zabiegi

   
8 marca 2019 – piątek
           
            09:00 - 10:30 Sesja III - Tętniaki łuku aorty, aorty piersiowej i piersiowo-brzuszne
            11:00 - 13:00 Sesja IV - Tętniaki aorty brzusznej, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych (1)
            14:00 - 15:30 Sesja V - Tętniaki aorty brzusznej, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych (2)
            16:00 - 18:00 Sesja VI - Tętniaki piersiowe i brzuszne
                                    
 
9 marca 2019 - sobota
 
           08:00 - 09:30 Sesja VII - Zabiegi wewnątrznaczyniowe na układzie żylnym, nowe technologie i metody
                                                        endowaskularne, różne zabiegi
           10:00 - 12:00 Sesja VIII -  Zabiegi obwodowe
           12:30 - 14:30 Sesja IX - Powikłania zabiegów żylnych
           14:30 - 15:30 Spotkanie ekspertów, panel dyskusyjny
           15:30 - 15:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji