Komitet Organizacyjny

 


Dr n. med. Włodzimierz Hendiger 2 - przewodniczący


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Madycki - wiceprzewodniczący
Członkowie:


Dr n. med. Agnieszka Ambroziak 2


Dr n. med. Andrzej Ciesielski 2


Dr n. med. Paweł Dąbek 1


Dr n. med. Sebastian Dobrowolski 2


Dr n. med. Łukasz Dyl 2


Dr n. med. Andrzej Eberhardt 1


Dr n. med. Konrad Janowski 2


Dr n. med. Michał Juszyński 1


Dr n. med. Agnieszka Kotkowska 2


Dr n. med. Zbigniew Kwietniak 1


Dr n. med. Tomasz Krosny 1


Dr n. med. Adam Lewszuk 1


Dr n. med. Leszek Maruszewski 2


Dr n. med. Bartosz Pacewski 1


Dr n. med. Michał Rogozik 2


Dr n. med. Witold Raciborski 1


Dr n. med. Piotr Słowiński 1


Dr n. med. Jan Wawszczak 1


 

1 Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP, Szpital Bielański w Warszawie

 

2 Oddział Chirurgii Naczyniowej, Szpital MSWiA w Łodzi