Zasady prezentowania prac:

1. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31.12.2023 r.
2. Na jeden problem przeznaczone jest maksymalnie 15 minut.
3. Przedstawiamy tylko własne zabiegi.
4. W prezentacji należy przeanalizować przyczyny powstałej sytuacji.
5. Sama prezentacja ma dotyczyć konkretnego problemu i trwać do 7-8 minut.
6. Pozostały czas przeznaczony jest na dyskusję.
7. KAŻDA PREZENTACJA JEST OMAWIANA NA BIEŻĄCO.
8. Moderator sesji jako pierwszy przedstawia swoje powikłanie.
9. Bardzo ważna jest DYSCYPLINA CZASOWA - 15 minut!
10. Bardzo ważny jest udział uczestników w dyskusji.
11. Prezentacje nie mogą zawierać żadnych danych które mogłyby identyfikować pacjenta

Formularz abstraktów