Komitet Organizacyjny


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr med. Włodzimierz Hendiger