PATRONATY             

 

PATRONAT MEDIALNY

 
         


         


         


        

  
        


        

Streszczenia

Zasady prezentowania prac 
1. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 20.01.2017
2. Na jeden problem przeznaczone jest maksymalnie 15 minut.
3. Przedstawiamy tylko własne zabiegi.
4. W prezentacji należy przeanalizować przyczyny powstałej sytuacji.
5. Sama prezentacja ma dotyczyć konkretnego problemu i trwać do 7-8 minut.
6. Pozostały czas przeznaczony jest na dyskusję.
7. KAŻDA PREZENTACJA JEST OMAWIANA NA BIEŻĄCO.
8. Moderator sesji jako pierwszy przedstawia swoje powikłanie.
9. Bardzo ważna jest DYSCYPLINA CZASOWA - 15 minut!
10. Bardzo ważny jest udział uczestników - sali - w dyskusji.
11. Prezentacje nie mogą zawierać żadnych danych które mogłyby identyfikować pacjent
Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie abstraktów zakończyło się dnia 2017-01-24 o godzinie 23:59
                                                                                                     

SREBRNY SPONSOR:

 
                                                                                                                                           


 

           SPONSOR WSPIERAJĄCY:

                                                                              

    
                                                

   


WYSTAWCY: