PATRONATY             

 

PATRONAT MEDIALNY

 
         


         


         


        

  
        


        

Zgłaszanie prac od 1.05.2016 r. do 20.01.2017
O przyjęciu wystąpienia będzie decydowała kolejność
nadesłanych abstraktów.

                                                                                                     

SREBRNY SPONSOR:

 
                                                                                                                                           


 

           SPONSOR WSPIERAJĄCY:

                                                                              

    
                                                

   


WYSTAWCY: